Lieve dorpsgenoten……..

We zijn op zoek naar een paar extra collectanten voor onze jaarlijkse collecte voor de Stichting Het Gehandicapte Kind, NSGK.

Vele handen maken licht werk en met 1 of 2 extra collectanten erbij wordt het voor de overige collectanten iets gemakkelijker.

De landelijke collecteweek van het Gehandicapte Kind vindt elk jaar plaats in de derde week van november;

in 2019 van 11 t/m 16 november. Circa 12.000 vrijwilligers -collectanten en organisatoren- zetten zich in om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap.

Dankzij de geweldige inzet van de circa 12.000 collectevrijwilligers wist het Gehandicapte Kind in 2018 €928.615 op te halen. Het Gehandicapt Kind streeft ernaar om in 2019 nog meer geld op te halen, zodat we nog meer mooie projecten kunnen realiseren voor kinderen en jongeren met een beperking. Wil je ook meehelpen als vrijwilliger? Al met een paar uur van jouw tijd kan je een belangrijke bijdrage leveren. 

 

Bijvoorbeeld Samen naar School:

Terwijl andere kinderen elkaar ontmoeten op de school in de buurt, gaan kinderen met een handicap vaak naar een speciale school ver van huis. Hierdoor maken kinderen met een handicap nauwelijks vriendjes in hun eigen buurt. Met Samen naar School brengen we hier verandering in. Een Samen naar School klas is een klas voor kinderen met een (meervoudige) beperking binnen een gewone school. Waar mogelijk doen de kinderen gewoon mee met de andere leerlingen, tijdens het kringgesprek, de muziekles, gym of het speelkwartier. En als het niet mogelijk is krijgen ze zorg, ondersteuning in hun eigen aangepaste klaslokaal.

Lijkt het je leuk, zinvol en goed om ons uit de brand te helpen?

Heb je een uurtje of twee de tijd voor deze prachtige stichting?

 

Stuur mij dan een berichtje:

jantinenauta@ziggo.nl

 

Alvast heel erg bedankt, namens alle kinderen!

 

Met vriendelijke groet,

Jantine Nauta

Menu