Leen Verbeek winnaar klaverjascompetitie Old Vic.

Vrijdag avond 12 mei werd het seizoen van klaverjasclub Old Vic afgesloten met de jaarlijkse slotavond. De leden werden om 18.0 uur ontvangen in dorpshuis It Nije Formidden. Na een drankje genuttigd te hebben konden zij genieten van een uitstekend door Sing King Ling verzorgd Chinees Buffet.
Na de maaltijd werden drie korte bomen gekaart om tafelprijzen. Per tafel werd per boom van “maat” gewisseld. De winnaars kregen een fles wijn naar keuze, wit, rood of rosé.
Daarna werden de winnaars van de competitie 2016/2017 gehuldigd. Leen Ferbeek werd uitgeroepen tot competitiewinnaar, hij verzamelde maar liefst 38.702 punten. De wisselbeker, een herinneringsmedaille en een mooi boeket bloemen van Geschikt in Stijl was zijn beloning. De tweede plaats werd veroverd door Marike de Jong, zij behaalde 38.608 punten, zowaar een “close finish” en de derde plaats was voor Nellie Galama met 38.528 punten, wederom close. Ook zij kregen een herinneringsmedaille en een bos bloemen.
Na de prijsuitreiking volgde de verloting van door de leden meegebrachte prijzen en drie door de club beschikbaar gestelde (hoofd)prijzen. De verkoop van de lootjes verliep op hilarische (zo niet chaotische) wijze, maar uiteindelijk bemachtigde ieder lid een acceptabel aantal lootjes.
De drie hoofdprijzen in de vorm van twee manden met delicatessen en een mand met fraaie bloemen gingen respectievelijk naar Peter de Jong, Ane Silvius en Ankie Abma.
De voorzitter eindigde de bijeenkomst met de wens dat alle leden een goede zomer tegemoet mochten zien en hoopte een ieder bij aanvang van het nieuwe seizoen in september weer in goede gezondheid te mogen begroeten.
Daarna werd er nog even gezellig nagekaart.

 

 

 

Menu