Ledenvergadering IJsclub Ysbrechtum

Het bestuur van de IJsclub Ysbrechtum e.o. nodigt u van harte uit voor de 113e algemene ledenvergadering op maandag 7 december 2020 in het dorpshuis “it Nije Formidden”. Aanvang 20.00 uur

IJsclub Ysbrechtum uitnodiging jaarvergadering 7 december 2020
Menu