Koffie in de Consistorie


Het zal u niet verbazen dat de koffieochtend van 7 april in de consistorie van Ysbrechtum niet door kan gaan. Zoals zo veel dingen nu niet doorgaan. De heer Jellema uit Ysbrechtum was uitgenodigd om ons te vertellen over zijn hobby’s. Zoals wellicht bij u bekend is hij amateur historicus ten aanzien van Ysbrechtum, hij schrijft en publiceert historische verhalen, verzamelt oude ansichtkaarten, namen, uitdrukkingen en scheldwoorden. Bovenal kan hij over dit alles op een bijzonder onderhoudende manier vertellen. We gaan er van uit dat de heer Jellema ons op een later tijdstip met zijn kennis zal kunnen verrijken en ons een bijzonder aangename koffieochtend wil bezorgen in de consistorie van Ysbrechtum. We houden u op de hoogte!
De koffieochtendcommissie.

Menu