Jaarlijkse ledenvergadering ’t Is sa ’t Falt

Geachte leden van ’t Is sa ’t Falt.

De jaarlijkse ledenvergadering van de toneelvereniging kan in oktober/november dit jaar niet doorgaan wegens de corona maatregelen.
We hebben de leden waarvan we een e-mailadres hebben de vergaderstukken digitaal toegestuurd.
Mocht u deze niet hebben ontvangen dan kunt u mailen naar toanieltissatfalt@gmail.com U krijgt dan de stukken alsnog toegestuurd.

Een groet van het bestuur ’t Is sa’t Falt

Menu