Dorpshuis weer gedeeltelijk open

Het bestuur van stichting It Leechhiem heeft besloten het dorpshuis weer gedeeltelijk open te stellen en te verhuren voor vergaderingen en kleine bijeenkomsten, mits gerelateerd aan een vereniging of organisatie uit Ysbrechtum of een van de vrijwilligers van het dorpshuis.

Voorlopig maximaal 10 personen per bijeenkomst. Dit aantal kan na 1 juni verhoogd worden naar maximaal 30 personen.

In de kleine zaal is een tafelopstelling gerealiseerd met de vereiste afstand, van 5 tafels en in de grote zaal een opstelling met 10 tafels.

De huurder is verantwoordelijk voor het handhaven van de 1.5 m afstand, gezondheidsvragen en hygiënische maatregelen.

In het dorpshuis zullen ontsmettingsgel en – doekjes aanwezig zijn.

Er geen bediening door vrijwilligers.

De vrijwilliger die deel uitmaakt van het bestuur of organisatie kan zorgen voor een natje en een droogje. Hij of zij is ook verantwoordelijk voor het weer schoon achterlaten van het dorpshuis.

Genoten consumpties dienen te worden genoteerd en in de kassa la gedeponeerd. Vanwege de stichting zal dan een rekening worden gestuurd.

Reserveringen via onze coördinator Johannes Greidanus.

Afwijkende aanvragen zullen door het bestuur worden beoordeeld aan de hand van de geldende voorschriften.

Bestuur stichting It Leechhiem.

 

Menu