Dirk Anema behaalt meeste punten bij Old Vic

Vrijdag 17 november j.l. was er weer een kaartavond van klaverjasclub Old Vic in dorpshuis It Nije Formidden.
Aan het einde van de avond bleek Dirk Anema als eerste geëindigd te zijn met 5.642 punten. Goede tweede was Jouke van der Veen met 5.497 punten, met op de voet gevolgd als derde Piet Abma met 5.476 punten. Nelly Galama mocht met 5.363 punten de vierde prijs in ontvangst nemen.
De poedel was deze avond voor Hiltsje van der Veen. Zij moest genoegen nemen met 3.347 punten.
De volgende kaartavond is het Kerstklaverjassen op vrijdag 22 december.
De voorzitter sprak de wens uit allen die avond weer in goede gezondheid te mogen begroeten.

Menu