Directiewissel Epemaskoalle

Rond de meivakantie heeft op de Epemaskoalle een directeurenwisseling plaatsgevonden. Na de meivakantie is Stana de Wit op de Epemaskoalle gestart als directeur. Tineke Boschma heeft een nieuwe baan bij collegabestuur Proloog in Leeuwarden.

In een nieuwsbrief stelt zij zich voor en ook bij de musical was ze aanwezig.

“ik ben warm onthaald met een prachtige bos bloemen namens collega’s, leerlingen en ouders. Hartelijk dank daarvoor! Gedurende de ochtend heb ik een bezoekje aan alle groepen gebracht en de leerlingen ontmoet. In een aantal groepen werd mij het hemd van het lijf gevraagd. Deze vragen leverden mooie gesprekken op. Al met al een leuke start op deze nieuwe werkplek.

Middels dit schrijven wil ik mij dan ook graag even aan u voorstellen. Mijn naam is Stana de Wit en ik woon in Harlingen. Ik heb ruim 19 jaar voor de groep gestaan en ben sinds 2014 schoolleider. Tot aan de afgelopen meivakantie van integraal kindcentrum ’t Wad in Harlingen, maar met ingang van vandaag ook van deze warme school waar jullie kinderen naar toe gaan. Een mooie volgende stap en een nieuwe uitdaging. Ik ben blij dat ik van de benoemingscommissie het vertrouwen heb gekregen om samen met het zeer betrokken team de ingezette koers van de Epemaskoalle verder te ontwikkelen. Uiteraard zal ik even mijn weg moeten vinden voor wat betreft het reilen en zeilen op de Epema. Ik vertrouw erop dat u mij die tijd dan ook even gunt om helemaal mijn draai te vinden.

 

Ik hoop u binnenkort te ontmoeten, zodat we persoonlijk kunnen kennismaken. 
Tot ziens!

Hartelijke groeten,
Stana de Wit”

Menu