Aan de leden van het VVV en alle dorpsbewoners,

Net als heel Nederland heeft het bestuur afgelopen vrijdagavond online vergaderd. Wij hebben enkele beslissingen moeten nemen over een aantal activiteiten die de komende tijd op onze agenda staan.

Door de aangescherpte maatregelen van het RIVM moeten wij de jaarvergadering helaas cancelen. Het financieel boekjaar zal wel worden afgesloten. Het financiële verslag hiervan zal naar onze kascommissie worden opgestuurd. Wanneer de kascommissie het financiële verslag goedkeurt, zullen wij dit met jullie delen samen met de begroting voor komend jaar.

Ook het paaseieren zoeken in het Epemabos wordt gecanceld. Hiervoor in de plaats komt een andere activiteit. Alle basisschool kinderen mogen een Paas tekening maken en deze inleveren. Ze ontvangen dan een zakje paaseieren. Voor de meest creatieve, unieke tekening ligt een paashaas te wachten. Informatie hierover volgt!

Onze jaarlijkse Blomkemerke zal wel doorgaan, maar in een andere vorm. U kunt nog steeds blomkes bij ons bestellen. Uw bestelling zal bij u thuis worden gebracht. Dit jaar dus geen Blomkemerke bij het dorpshuis. Willy is bereid gevonden om ook dit jaar u weer van advies te voorzien. In welke vorm,
dat hoort u nog. Binnenkort meer informatie!

En dan onze dorpsfeesten? De dorpsfeesten worden in het weekend van 25 t/m 28 juni georganiseerd. Op dit moment kunnen wij hier nog niets over zeggen. Wij waren al druk met organisatie bezig, maar deze is stil komen te liggen. Onze intentie is de dorpsfeesten door te laten gaan, maar wij wachten de maand april af, om in mei een definitieve beslissing te nemen. Ook beraden wij ons op dit moment of het thema “Olympische spelen” nog van toepassing is. Wij zullen u
hierover zo snel mogelijk over informeren.

Blijf gezond en hopelijk zien wij u snel weer in en om het dorpshuis!

Het VVV bestuur.

Menu