24-11: LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR

In onze gemeente is het gebruikelijk om in de kerkdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, vlak voor het begin van Advent, de gestorvenen te gedenken. In deze dienst noemen we de namen van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar in onze dorpsgemeenschappen zijn overleden. Voor elke gestorvene wordt een kaars aangestoken. Op deze manier willen wij laten zien dat zij in onze gedachten zijn en blijven. De nabestaanden worden uitnodigen voor deze speciale kerkdienst waarin ds. Evert Jan Hefting zal voorgaan. Voor alle aanwezigen is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor hun overleden dierbaren. De dienst begint om 9.30 uur en wordt gehouden in de kerk van Ysbrechtum. Jij/U wordt van harte uitgenodigd voor deze speciale dienst. Iedereen is hartelijk welkom!

De kerkelijke gemeente van Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns

Janke Metselaar-Helfferich
scriba
0683692285

Menu